Garantii

  • Salong Time&Diamonds garanteerib kauba maksimaalse kvaliteedi ja ehtsuse
  • Kõigil meie kelladel on originaaltootja muutmata seerianumbrid.

Toote materjali või valmistamisega seotud defektide ilmnemise puhuks annab butiik Time&Diamonds igale ostetud esemele garantii vastavalt tootjafirma pandud piirmäärale (1,2 aastat), alates ostukuupäevat. Garantii katab tootmis- ja materjalidefektidest tingitud kulud toote normaalse kasutamise tingimusel.

Vastavalt sellele garantiile iga tootjafirma poolt defektseks tunnistatud toode kas parandatakse (sõltuvalt remondiseadmete ja detailide olemasolust) või asendatakse samasugusega või vahetatakse sama firma sama hinnaga toote vastu.

Garantii ei laiene:

kaupadele, milliseid on tootjafirma arvates vääralt või hoolimatult kasutatud ja kui neid on muudetud või parandatud. Kellade puhul näiteks kui on rikutud nende veekindlust või ei ole neid lõpuni üles keeratud.

Garantii alla ei kuulu kasutamise käigus kulunud nahast või kangast kellarihmad.

Garantii alla kuulub peamiselt kellamehhanism (kella sisemus). Välised vigastused satuvad garantii alla harva – välja arvatud juhud, kui need ilmnevad kohe peale kella kasutamist.

Garantiiteenindus on tasuta

See tähendab, et kliendil on õigus kauba ümbervahetusele, tasuta remondile, kauba maksumuse osalisele või täielikule kompenseerimisele – sõltuvalt konkreetsetest asjaoludest. Garantii ei laiene defektidele, mis on põhjustatud kauba väärast kasutamisest või saastamisest, samuti ebasoodsatest tingimustest.

Peale ametliku garantiitähtaja lõppu mingeid pretensioone vastu ei võeta.

Toode võetakse vastu vaid garantiiteeninduse õigust tõendava dokumendi alusel. Selleks on toote pass, kus on andmed toote mudeli kohta, ostukuupäev ja tootjafirma tempel. See reegel ei laiene tasulisele parandusele.

Dokumentide puudumisel või neis sisalduvate andmete puudulikkuse korral toodet garantiiteenindusse ei võeta!

Klientide kõik pretensioonid võetakse vastu AINULT kirjalikul kujul, st kliendi poolt firma/kaupluse nimele kirjutatud avaldusena, kus on ära näidatud seoses selle või teise tootega tekkinud probleemid. Harilikult saadame sellised tooted ekspertiisi vahetult nende valmistajale. Seetõttu on soovitav saada kõik pretensioonid võimalikult kiiresti.

Garantiiremondi küsimustes palume pöörduda aadressil: service@balticimports.ee

Meie spetsialistid annavad teile informatsiooni konkreetsete toodete kohta ja probleemide esinemisel aitavad neid lahendada.